Vejledning kan f.eks. være

 • ved udformning af kontrakter med leverandører af kraftvarmeanlæg
 • ved forhandling/genforhandling af kontrakt med energiselskaber
 • hjælp til det enkelte medlem med at løse konkrete problemer i forhold til f.eks. elselskaberne
 • mægling i uoverensstemmelser mellem energiselskaber og aftagere af produktionen
 • løsning af enkeltspørgsmål for medlemmerne gennem forhandlinger med de regionale gasselskaber

Ved etablering af decentral kraftvarmeværk vil vejledningen typisk bestå af:

 • vurdering af anlægskoncept samt tilbud fra leverandører
 • vurdering af tilbudte servicekontrakter
 • vurdering af endelige økonomiberegninger
 • vurdering af tilbudte el- og gaspriser
 • vurdering af nettilslutningsomkostninger
 • bistand ved spørgsmål til myndigheder.

Foreningen Danske Kraftvarmeværkers medlemmer kan i rimeligt omfang trække på Sekretariatet og bestyrelsens ekspertise uden vederlag.

Foreningen påtager sig i den forbindelse intet juridisk eller økonomisk ansvar.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.