Foreningen Danske Kraftvarmeværker har pr. 1. juli 2020 70 medlemmer.

I Foreningens vedtægter hedder det: "Som medlemmer kan optages interessenter med

  • energianlæg, der er indrettet til samproduktion af el og varme
  • energianlæg, der er indrettet til varmeproduktion
  • reservekraftanlæg (kondensanlæg).

Optagelse som medlem sker ved bestyrelsens foranstaltning."

I praksis vil det sige, at vore medlemmer primært er decentrale kraftvarmeværker med el- eller fjernvarmeproduktion baseret på kul, olie, gas eller biogas. Enhver decentral producent kan søge medlemskab af Foreningen.

Foreningen udsender – efter behov – skriftlig information til alle medlemmer. Derudover sker information via Foreningens medlemsblad: Kraftvarme NYT.

Alle medlemmer modtager automatisk ét eksemplar af medlemsbladet Kraftvarme NYT, som udkommer seks gange årligt. Såfremt et medlem ønsker flere eksemplarer, kan disse rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.