Foreningen Decentral Energis målsætning er, at være

  • medbestemmende omkring nye tiltag på energiområdet
  • høringspart i forbindelse med nye lovforslag på energi- og miljøområdet
  • høringspart hos de regionale gasselskabers forhandlingsorgan ”Komgas” om gasstruktur og afregningsprincipper
  • repræsenteret i relevante udvalg nedsat af Energi- og Miljøstyrelsen
  • tilstede ved forelæggelse af synspunkter overfor minister og politikere
  • deltage i lovforberedende arbejde af betydning for medlemmerne

Foreningen Decentral Energis mål er fortsat at varetage medlemmernes interesser, idet det er vigtigt at fastholde koncentrationen om medlemmerne frem for organisationen. Der indgås i øjeblikket mange spændende alliancer i energisektoren.

For os drejer det sig udelukkende om at udnytte den store synergi i medlemskredsens forskellighed og handle ud fra, hvad der - både kort og langt sigt - tjener medlemmerne bedst.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.