Formålsparagraf 2 i Foreningens vedtægter lyder således:

§ 2 
Formål
Foreningens formål er bredt at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser inden for energiområdet, herunder i forhold til produktion, forbrug og handel. Interessevaretagelsen omfatter bl.a. spørgsmål i relation til økonomi, miljø og alle former for regulatoriske og lovgivningsmæssige forhold samt dermed beslægtede emner og aktiviteter.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.